Speel je Wijs

Speel-je-wijs---logo_cirkel

 

Intro:

Zelf was ik een bewegelijk, nieuwsgierig kind met veel fantasie.
Mijn babbelmondje bewoog blij mee! Stilzitten op een stoel en passief luisteren naar het verhaal van de juf vond ik heel saai …

Tijdens mijn studie logopedie was ik er al snel en grondig van overtuigd dat “met plezier ervarend leren”, het meest doeltreffend en onvergetelijk is. Mijn werkzaamheden breidden zich uit met het geven van dramalessen en –therapie.

De methode SPEEL JE WIJS, die Irma Smegen heeft weten neer te zetten, is een schot in de roos !
Woordenschat en taal ontwikkelen , worden elke dag een feest!

Irma heeft in alle opzichten “verantwoord”, een goed gefundeerde geul gegraven.

Met heel veel  zin en enthousiasme, laat ik hierin mijn bootje te water….

 

Doelen van de training


– Ervaren dat de kern- en Tuledoelen, zoals die door de Rijksoverheid gesteld worden over het onderwijs op basisscholen, op een direct, concrete manier, gemakkelijk bereikt kunnen worden.

– Wegwijs geraken in het kant- en klare materiaal dat de methode aanbiedt.

– Ontdekken hoe EENVOUDIG het kan zijn om “spelenderwijs” kinderen te laten leren via verschillende drama- en spel werkvormen.

– Ervaren dat lesgeven nooit meer saai wordt en telkens nieuw kan zijn.

– Ontdekken dat de sfeer in je groep verbetert en dat omgaan met elkaar de vreugde, het vertrouwen en het veilige gevoel, voor ieder individu vergroot.

– Eigen creativiteit terugvinden en/of uitbreiden.


Doelgroepen voor de training


Voor al wie kinderen en zichzelf een groot hart toedraagt:

studenten in opleiding voor leerkracht/onderwijsassistente, remedial teachers, orthopedagogen, logopedisten, schoolconciërges, schooldirectie, ouders,…. en wie ik nog verder vergeten ben, te benoemen.


Inhoud van de training


De inhoud van de training wordt afgestemd op de aanvrager.

Maar mogelijke ingrediënten zijn:  • Vooral ACTIEF bezig zijn met de verschillende drama- en spelvormen uit de methode.

  • Meteen transfer maken naar de dagelijkse praktijk van je lesrooster en bekijken hoe je structureel ruimte kan scheppen om de methode gemakkelijk te implanteren.

  • Veel spelplezier!

  • Kennismaken en/of opfrissen van de kern- en Tuledoelen op gebied van mondelinge taalontwikkeling, sociale vaardigheden, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

  • Wegwijs worden in het werkmateriaal zoals in de boeken Speel je Wijs en Speel je Wijs Woordenschat aangeboden wordt.


Resultaten van de training  • Woordenschat – en taalontwikkeling ondersteunen en spelenderwijs verrijken, consolideren en toetsen.

  • Elkaar begrijpen en begrepen worden, zal ieder kind en volwassene, in zelfvertrouwen en  – waardering versterken.

  • Een aangename open sfeer in de klas en tussen collega’s onderling, wordt op een ongedwongen wijze gestimuleerd 😉


 

 

 

Praktische gegevens en contact :

Ingrid Buijs
www.deschatbewaarder.nl
06 3808 5636

Postadres: Jagersdreef 92, 3972 XH Driebergen
K.v.K. 51899418
ABN/AMRO : IBAN : NL32ABNA0465110134

Werkmateriaal Speel je Wijs :  www.speeljewijs.com

Op vraag wordt er een offerte toegestuurd.